Kodulehed
Valitud koduleht: [346] - Andmebaaside lisamaterjalid
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Erki Eessaar: Neljapäeviti kell 13:00-14:00
koht: ICT-627
selgitus: Vastuvõtuaeg 2018/2019. õppeaasta kevadsemestri auditoorse õppetöö perioodil.

Palub vastuvõtule tulek eelregistreerida, saates selle kohta kirja aadressile Erki.Eessaar@taltech.ee

Erki Eessaar: Reedeti kell 14:00-15:00
koht: ICT-627
selgitus: Vastuvõtuaeg 2018/2019. õppeaasta kevadsemestri auditoorse õppetöö perioodil.

Palub vastuvõtule tulek eelregistreerida, saates selle kohta kirja aadressile Erki.Eessaar@taltech.ee